Bir Yorumun Yolculuğu

TripAdvisor, gönderim aşamasından yayımlanma aşamasına kadar gezgin yorumlarını nasıl yönetiyor?

Yorumları yönetmek için TripAdvisor’ın nasıl bir süreç izlediğini hiç merak ettiniz mi?

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kısa videoyu (İngilizce) izleyin:

Videoda ne var?

  • Yorumları izleyip değerlendirirken TripAdvisor’ın kullandığı teknoloji,
  • Şüpheli bir yorum gördüğümüzde yaptıklarımız,
  • Sahte veya taraflı yorumların üç ana tipi ve bunları nasıl yakaladığımız,
  • İnceleme ekibimizin rolü ve
  • İşletmelerin, inceleme talebinde bulunmak için ne yapabilecekleri

KAYNAK